اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAE6995
 • سایز : 26*6.5*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 50
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 59
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR20
 • سایز : 28*7*2.7
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 43
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 51
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR35-1
 • سایز : 10*10*5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 83
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR4
 • سایز : 20*10*2.5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 43
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 50
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAR4-1
 • سایز : 10*20*2.5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 43
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 50
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : RKM20151
 • سایز : 23*6*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 65
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 72
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : kar34
 • سایز : 10*10*5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 83
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی