اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP137
 • سایز : 5*5*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 69
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 87
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP139-1
 • سایز : 5*5*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 70
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 87
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : AKE126
 • سایز : 3*5*18
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 88
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 111
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KACD22-23
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 83
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KAP137-1
 • سایز : 5*5*23
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 70
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 87
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHNAT10
 • سایز : 2*10*10
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 83
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی