اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KRQ877
 • سایز : 2.5*7*24
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 50
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 60
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KRQB209865
 • سایز : 3*5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 80
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KRQW2099974
 • سایز : 2*7*24
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 50
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 60
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KRRQ20201
 • سایز : 2*15*15
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 39
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 45
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : RST199
 • سایز : 3*5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 80
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی