اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST12-1
 • سایز : 20*5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 80
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST12
 • سایز : 25*7.5*3
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 45
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST115-1
 • سایز : 20*6*3
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 68
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 83
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی