اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KST432
 • سایز : 20*10*5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 5
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 5
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST981
 • سایز : 20*5*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST920
 • سایز : 20*20*2.5
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 22
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 25
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST919
 • سایز : 20*9.5*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 43
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST1002
 • سایز : 20*5*4
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم