اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : JTS200
 • سایز : 20*4*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 100
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 125
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KDT105
 • سایز : 2*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KEP236
 • سایز : 10*10*2
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 83
 • تعداد در متر مربع با بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی