ورق زدن
کاتالوگ

صلیب بندکشی :

قطعه ای است که در هنگام اجرای سنگ فرش کف، نصب و اجرای آجر نما و سنگ با همتراز کردن و اجرای لب به لب سرامیک، سنگ یا آجر سبب ایجاد سطحی صاف و اصطلاحاً بدون ناخنک می شود. وجود این ناخنک ضمن کاهش کیفیت نمای کار، شکل و فرم کلی نما را تغییر داده و کار اجرایی یکدست نمیشود. بعنوان مثال، این معضل در کف فروشگاه های بزرگ و فرودگاه ها به وضوح قابل رویت است.


در این فضاها با توجه باز بودن محیط و وجود غبار و آلودگی و نیز شستشوی مرتب ، این جرم تیره تر و دارای حجم بیشتری است.


در فضاهای بیمارستانی نیز معضل زدودن این آلودگی به طور مکرر زحمت مضاعفی را برای کارکنان ایجاد می کند.


فاصله نگهدار قطعه ای پلاستیکی است که جهت تنظیم فواصل بین بند های آجر و سنگ استفاده می گردد. فاصله نگهدار در دو مدل مختلف ( صلیب و سپری ) تهیه و تولید می گردد. فاصله نگهدار سپری جهت سرامیک کاری و آجر کاری نا متقارن و فاصله نگهدار صلیبی جهت اجرای متقارن کاربرد دارد.


از عوامل تاثیر گذار در کیفیت این محصول ضخامت ( نشیمنگاه ) می باشد که هر چقدر ضخامت بیشتری داشته باشد کار را برای اجرای آجر و سرامیک کاری آسان تر می نماید و باصطلاح سرامیک و آجر از روی قطعه نمی افتد. این قطعات باعث یکسان شدن درزهای بین کاشی و آجر می گردد.