ورق زدن
کاتالوگ

تماس باما

| بازرگانی خیر خواه| صفحه اصلی

پشتیبانی

   ٩٨٩٣٥٢٢٢٣٣٤٤+    service@kheirkhahtg.com
www.kheirkhahtg.com-whatsapp-app-00989352224661www.kheirkhahtg.com-viber-app-00989352224661www.kheirkhahtg.com-line-app-00989352224661www.kheirkhahtg.com-imo-app-00989352224661www.kheirkhahtg.com-wechat-app-00989352224661www.kheirkhahtg.com-skype-00989352224661
   luxestonbricks@   

دفتر مرکزی

   ایران،مشهد،بلوار سجاد،خیابان بهارستان،حدفاصل
         بهارستان ١٠ و ١٢،
        پلاک ١٠٦،واحد ٤

   ٩٨٥١٣٧٦٣٦١٦٠+    info@kheirkhahtg.com

دفتر عمان

   ٩٦٨٩٩٦٦٦٦٠٤+

دفتر هلند

   ٣١٦٨٤٩٠٠٦٠٠+

دفتر ترکیه

   ٩٠٥٠٥٠١٤٣٠٠٥+

دفتر افغانستان

   ٩٣٧٩٩٥٦٩٨٩٨+
   ٩٣٧٨٦٥٦٩٨٩٨+