ورق زدن
کاتالوگ

فرم درخواست نمایندگی


    گروه بازرگانی خیرخواه در راستای توسعه و کار آفرینی در سطح استان خراسان و سایر استان‌های کشور نسبت به پذیرش نمایندگی اقدام می‌‌نماید.
    اطلاعات اولیه مشتری جهت بررسی امکان اعطای نمایندگی:

نام شرکت/ شخص حقیقی :
نام و نام خانواد‌گی مدیر عامل :
کد ملی :
شماره ثبت :
تاریخ ثبت :
کد اقتصادی :
فعالیت و شاخه کاری :
خلاصه سوابق :
آدرس :
تلفن محل کار :
فکس :
تلفن همراه :
ملاحضات :