ورق زدن
کاتالوگ

چسب سنگ و آجر :


در روش های سنتی جهت چسباندن آجر ، سرامیک ،سنگ ازدوغاب استفاده می گردید. دراین روش ابتدا آجر را درجای خود به وسیله گل رس ثابت کرده و پس از تراز و شاقول نمودن یک ردیف، دوغاب که شامل ماسه ، سیمان و آب می باشد را پشت آجر و سنگ میریزند تا پر شود . پس از گیرش اولیه دوغاب پشت آجر، ردیف های بعد ی را به همین ترتیب تا بالا اجرا میکنند .


معایب روش سنتی جهت نصب کاشی ( استفاده از دوغاب ):
دوغابی که توسط آجر کار تهیه می شود از لحاظ نسبت سیمان و آب و ماسه ممکن است تغییر کند که این مطلب میتواند بر روی کیفیت چسبانندگی دوغاب تاثیر گذارد و اگر دوغاب روانی لازم را نداشته باشد، نمی تواند تمام فضای پشت آجر را پر کند. از طرفی دیگر در برخی موارد آجر کار جهت اجرای سریعتر کاشی ، پشت کاشی را با نخاله پر کرده و یا اینکه بر روی دوغاب ریخته شده ، سیمان خشک می پاشند تا گیرش دوغاب زودتر اتفاق افتد و بتوانند ردیف بعدی را زودتر اجرا کنند که این کار سبب می شود آجر به درستی به زیر کار نچسبد و پس از مدتی از روی کار کنده شود. همچنین استفاده از دوغاب دشواری های اجرایی داشته (مخصوصا در اجرای حاشیه ها و طرح های خاص) و از لحاظ زمانی، باید وقت زیادی را جهت اجرا صرف کرد.
فعالان صنعت شیمی ساختمان جهت برطرف کردن معایب دوغاب اقدام به تولید چسب سنگ و آجر نمودند. استفاده از چسب سبب سرعت در نصب کاشی شده و با توجه به تولید چسب کاشی در کارخانه ،ترکیب مواد آن با نسبت استاندارد و همچنین یکنواخت رعایت می گردد.


چسب کاشی پودری:
با استفاده چسب کاشی پودری می‌توان آجر، سرامیک و سنگ را بر روی سطوح صاف، آجری، کاشی، موزائیک، سیمانی و سنگی نصب نمود. این چسب ها بر پایه سیمان و مواد معدنی ویژه تولید می گردند.